Editorial Board / Kolegium Redakcyjne / 編集委員会

Silva Iaponicarum

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytut Orientalistyki, Zaklad Japonistyki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznan, Poland

Top page / Pierwsza strona / トップページ

>