Czlonkowie Kolegium Redakcyjnego Silva Iaponicarum:

 

Redaktor naczelny

Dr hab. Arkadiusz Jablonski, prof. UAM, Instytut Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Dr Adam Bednarczyk, adiunkt, Katedra Orientalistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Dr hab. Beata Bochorodycz, prof. UAM, Instytut Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr Aleksandra Jarosz, adiunkt, Katedra Orientalistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Dr Maciej Kanert,

Dr hab. Iwona Kordzinska-Nawrocka, prof. UW, Wydzial Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Stanislaw Meyer, prof. UJ, Zakład Japonistyki i Sinologii, Uniwersytet Jagiellonski,

Dr Aleksandra Szczechla, adiunkt, Zakład Japonistyki i Sinologii, Uniwersytet Jagiellonski,

Dr Anna Zalewska, adiunkt, Wydzial Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski.

 

 


 

Rada Naukowa

Kolegium Recenzentów

Pierwsza strona

Poprzednia strona

Kontakt z Kolegium Redakcyjnym