Silva Iaponicarum to wielojezyczny kwartalnik japonistyczny o nowej formule, wydawany przez polska japonistyke po polsku, angielsku i japonsku. Pierwszy zeszyt periodyku ukazal sie we wrzesniu 2004 roku.

 

Glownym celem, dla ktorego periodyk zostal stworzony, jest publikacja wynikow prac polskich i zagranicznych japonistow w Polsce i na swiecie. Przyjmujemy do publikacji materialy w jezyku angielskim i japonskim oraz tlumaczenia tekstow japonskich na dowolny jezyk docelowy.

Niniejszy serwis internetowy udostepnia zeszyty archiwalne Silva Iaponicarum w formacie PDF. Pod naszymi adresami oczekujemy na zgloszenia nowych materialow do publikacji. Z radoscia powitamy takze komentarze naszych czytelnikow dotyczace zarowno formuly, jak i zawartosci kwartalnika.

 

Kolegium Redakcyjne

Pierwsza strona

Teksty nowe

Zeszyty archiwalne

Kontakt z Kolegium Redakcyjnym